belgyógyász, klinikai immunológus-allergológus, részlegvezető egyetemi docens

A budapesti Eötvös József Gimnáziumban érettségiztem, majd egyetemi tanulmányaimat a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán „summa cum laude” végeztem.
Az egyetem befejezése óta a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati/ Belgyógyászati-Hematológiai Klinikán dolgozom.
Belgyógyászatból és klinikai immunológiából-allergológiából szereztem szakorvosi képesítést, egyaránt jeles eredménnyel.
A Klinika gyógyító-megelőző munkájában belgyógyászati-immunológiai betegellátó részleg és az immunológiai járóbeteg szakrendelés vezetőjeként veszek részt. A magyar és külföldi orvostanhallgatók oktatásában folyamatosan közreműködök mint gyakorlatvezető, tantermi előadó, tudományos témavezető. A postgradualis képzés keretében belgyógyászatból és klinikai immunológiából rendszeresen tartok előadásokat és konzultációkat szakvizsgára készülő orvosok, valamint
szakorvosok és családorvosok számára.
Tudományos kutatást a klinikai immunológia tárgykörében folytatok. Elsősorban szisztémás autoimmun megbetegedések pathomechanismusával, valamint a gyulladás és a daganatképződés immunológiai hátterével foglalkozom.
Immunológiai tárgykörben szereztem tudományos minősítéseket, fokozatokat. Hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon rendszeresen tartok előadásokat. Magyar és külföldi szakmai folyóiratokban számos közleményem jelent meg, és több könyvfejezetet is írtam.
Külföldi tanulmányútjaim:
Floridai Egyetem, Immunológiai Intézet (USA, 1986-87), Karolinska Egyetem, Klinikai Immunológiai Intézet (Svédország, 1992).
Legfőbb érdeklődési területemet a szisztémás (pl. SLE, RA, Sjögren syndr., vasculitisek, coeliakia, stb.) és a szervspecifikus (pl. autoimmun hepatitis, PBC, Hashimoto thyreoiditis, autoimmun adrenalitis, stb.) autoimmun megbetegedések jelentik. Emellett ún. ritka betegségek diagnosztikájával is foglalkozom. Mivel az említett kórképek változatos megjelenési formáikkal, tüneteikkel lényegében az egész belgyógyászatot felölelik, gyógyító orvosi tevékenységem nélkülözhetetlen feltétele a belgyógyászat átfogó,
integratív, naprakész ismerete.
Nyelvismeret: angol, német, orosz.